Menu

 

تالقانون
1 قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008)اضغط هنا
2 قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعيةاضغط هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top